Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği II. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği II. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Mayıs 2015 tarihinde Mebusevleri  Mah. Şerefli Sok. No:29/1 adreste gerçekleştirilecektir. Toplantı yeter sayısı olmaması halinde 2. Toplantı 30 Mayıs 2015 tarihinde aynı adreste yapılacaktır. Toplantıya bizzat katılmanızı önemle rica ederim. 05.05.2015

Dinçay Köksal

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1.AÇILIŞ YOKLAMA
2.DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
3.SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
4.DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ (YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ)
5.DENETLEME KURULU RAPORUNUN İBRASI
6.DİLEK VE TEMENNİLER
7.KAPANIŞ